Punkt załadunku

Co to jest punkt załadunku?

Punkt załadunkowy to miejsce, w którym towary są przygotowywane i ładowane na pojazd lub statek, aby zostać wysłane do ustalonego miejsca. Punkt załadunkowy może być portem, magazynem lub częścią budynku firmy służącą do obsługi towarów. Obszar załadunkowy jest wyposażony lub nie wyposażony w urządzenia przeładunkowe, takie jak rampa załadunkowa, dźwigi, podpory do napełniania lub systemy przenośnikowe.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th