Rail Intermodal

Czym jest transport intermodalny?

Transport kolejowy intermodalny to technika transportu towarów na ziemi, która wykorzystuje dwa tryby: kolejowy i samochodowy. Towary mogą być transportowane za pomocą przyczep lub kontenerów; segment kontenerowy stał się większym i najszybciej rozwijającym się segmentem. Podczas długiego etapu przewozu towar jest transportowany koleją, a lokalny transport samochodowy (nazywany przewozem drogowym) dostarcza przyczepę lub kontener do ostatecznego miejsca przeznaczenia.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th