Rozmiar partii

Jaka jest wielkość partii?

Rozmiar partii odnosi się do ilości przedmiotów zamówienia produkcyjnego, które są wykonywane w jednym etapie produkcji jako zamknięta partia, czyli jako lot. Rozmiar partii odpowiada zatem liczbie przedmiotów, które są produkowane bez przerw. W firmach ustalenie optymalnego rozmiaru partii jest ważne w tym kontekście: jest to idealna ilość produkcji, przy której wykorzystuje się zdolność produkcyjną, czas realizacji jest optymalny, a koszty produkcji minimalne.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th