Rozporządzenie

Co to jest rozkład?

Termin „dispozycja” pochodzi od łacińskich słów i oznacza alokację, podział, układ lub zarządzanie.

W biznesie, dispozycja jest decyzją, która jest włączana do procesu produkcji jako zlecenie. Komputer lub pracownik decyduje, w jaki sposób to zlecenie jest przetwarzane. Administracyjna działalność tego pracownika lub dyspozytora obejmuje czas dostawy towarów.

W sektorze transportu i logistyki, dyspozytor jest odpowiedzialny za zapewnienie, że towary i produkty są transportowane do określonego punktu, biorąc pod uwagę warunki związane z ruchem drogowym. Planowanie opiera się na regułach decyzyjnych, systemach planowania wspomaganym komputerowo i modelach decyzyjnych.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th