Rozwinięcie zestawienia materiałowego (BOM)

Co to jest eksplozja BOM?

BOM Explosion odnosi się do obszernej listy surowców, które są wymagane do produkcji, projektowania i naprawy produktu lub usługi. Jako wymaganie materiałowe dla procedury planowania, jest ważny w procesie planowania serii produkcji. Ogólnie sposób, w jaki BOM jest rozprowadzany, zależy od użytego BOM.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th