Rynek kontraktów

Co to jest rynek kontraktów?

Rynek kontraktowy jest zarejestrowaną giełdą, na której towary i inne surowce są sprzedawane. Służy jako ekonomiczne miejsce, w którym zawierane są długoterminowe umowy dotyczące złożonych usług logistycznych. Umowy długoterminowe są zazwyczaj zawierane na okres kilku lat.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th