Rynek spotowy

Co to jest rynek miejscowy?

Rynek spotowy to rynek wymiany międzynarodowych towarów, na którym transakcje są prowadzone w celu natychmiastowej płatności i szybkiej dostawy. Rynek spotowy jest także znany jako rynek lokomotywa, rynek gotówki lub rynek efektywny.

Na rynkach spotowych zawierane są transakcje walutami obcymi, papierami wartościowymi lub towarem, wykonując standardowe umowy. Powszechny jest okres rozliczeniowy wynoszący maksymalnie dwa dni robocze. Transakcje przekraczające ten okres przypisuje się do rynku terminowego.

Rynki spotowe istnieją również w sektorze transportu i logistyki. Na tym rynku spotowym codziennie oferowane są fracht i zwolnione ciężarówki. Handel „w miejscu” czyli krótkoterminowe składanie zamówień odbywa się po aktualnej cenie dziennej.

Na platformach cyfrowych wymiany frachtów, firma wskazuje, jakie towary należy przetransportować, a następnie różni dostawcy usług transportowych składają swoje oferty transportowe. Po otrzymaniu ofert klient rezerwuje ofertę odpowiadającą jego działalności. Transakcja zostaje wówczas sfinalizowana w krótkim czasie.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th