Skaner przenośny

Czym jest skaner przenośny?

Przenośny skaner to elektroniczne urządzenie służące do skanowania fizycznych dokumentów i przekształcania ich w formaty cyfrowe. W ten sposób można je przechowywać, edytować, przesyłać lub wysyłać pocztą elektroniczną w ramach sieci cyfrowej.

Aby odczytać kody kreskowe, wymagane są konkretne czytniki, które pozwalają uzyskać informacje zawarte w kodach do dalszego przetwarzania danych. Przenośny skaner może odczytywać kody kreskowe i rozpoznaje wzorzec kodu za pomocą światła czerwonego lub podczerwieni.

Przenośny skaner składa się z jednostki odczytującej oraz jednostki dekodującej. W praktycznie wszystkich typach urządzeń jednostka dekodująca jest zintegrowana z jednostką odczytującą, a najczęściej są one używane w handlu detalicznym, logistyce i przemyśle.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th