Specyfikacje

Co to są specyfikacje?

Specyfikacja to zbiór udokumentowanych wymagań, które opisują w konkretny sposób, w jaki sposób wykonawca zaspokoi potrzeby klienta. Ogólnie rzecz biorąc, specyfikacja zawiera sformułowane rozwiązania i szczegółowe wymagania dotyczące tego, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi produkt jest rozwijany. Jest to zatem struktura rozbicia pracy. Ważne punkty strukturalne, takie jak użytkowanie produktu, definicja celu czy przegląd produktu, są również rejestrowane w specyfikacji.

Tylko wtedy, gdy klient akceptuje specyfikację wymagań, zaczyna się faktyczna praca nad realizacją z wykonawcą. Pozwala to nie tylko uniknąć nieporozumień, ale także umożliwia efektywniejsze prowadzenie projektu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th