Sposób transportu

Jaki jest środek transportu?

Tryb transportu (lub środki transportu) odnosi się do różnych sposobów przemieszczania towarów lub ludzi z jednego miejsca do drugiego drogą lądową, powietrzną lub morską. Inne tryby obejmują przesył przez rurociągi (dla gazu/oleju), kable (internet, dostawę energii) i kosmos (satelity).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th