Średni okres przechowywania.

Jaki jest średni czas przechowywania danych?

Średni okres przechowywania dostarcza informacji na temat sytuacji magazynowania. Konkretnie opisuje okres, w jakim zapasy i kapitał są średnio związane w magazynie.

Jednocześnie średni okres przechowywania pokazuje również, ile okresów konsumpcji jest pokrywanych przez średnią ilość zapasów. Poprzez skrócenie średniego okresu przechowywania, rentowność firmy może być skutecznie poprawiona. Krótszy okres przechowywania oznacza, że przechowywane materiały można szybciej zamienić z powrotem na środki finansowe.

Średni okres przechowywania jest obliczany na podstawie wskaźnika rotacji zapasów oraz liczby dni w roku.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th