Środki transportu

Co znaczy środek transportu?

Środki transportu to wszelkiego rodzaju środki transportu używane do przemieszczania towarów i ludzi z jednego miejsca do drugiego. Pojęcie „środka transportu” jest stosowane zamiennie z rodzajem transportu.

Środki transportu to autobusy, pociągi, samoloty, statki, samochody itp., podczas gdy rodzaj transportu odnosi się do dróg, powietrza, morza/ oceanu itp.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th