Stanowisko dokujące

Co to jest stacja dokująca?

Stacja dokowania to określony punkt wokół lub wewnątrz budynku, gdzie pojazdy transportowe parkują, aby załadować lub rozładować. Stacja dokowania znajduje się głównie w magazynie.
Wewnątrz magazynu projekt obszaru dokowania różni się w zależności od rodzaju ciężarówki, która ma zostać pomieszczona. Dodatkowo, liczba punktów dostępu będzie zależeć od ruchu materiałów i ilości dostaw.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th