Starboard - sterburta

Czym jest sterburta?

Starboard to termin żeglarski. Oznacza całą prawą stronę jednostki, gdy stoi się z tyłu, zwróconego w kierunku przodu. Bez względu na orientację osób na pokładzie, sterburtka nigdy się nie zmienia, zawsze znajduje się po prawej stronie.

Przeciwna strona sterburty, nazywana jest „portem”, oznaczającą całą lewą stronę jednostki.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th