Stawka frachtu

Co oznacza stawka frachtowa?

Stawka frachtowa to cena wymagana za transport towarów z jednego miejsca do drugiego. Stawka frachtowa zależy od ostatecznego celu, odpowiedzialnej wagi przesyłki i wybranego trybu transportu. Na przykład przewoźnicy lotniczy używają wagi wymiarowej do ustalenia ceny za ładunek.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th