Stowarzyszenie Transportu Towarowego (FTA)

Czym jest Freight Transport Association?

Freight Transport Association jest jedną z największych grup biznesowych w Wielkiej Brytanii, która wspiera efektywność logistyki w kraju. Organizacja staje jako reprezentant w poparciu poglądów i interesów wszystkich swoich członków.

Istnieje kilka organów zarządzających przewoźnikami towarowymi i FTA jest jednym z nich. Jego członkami są branże drogowa, lotnicza, kolejowa i morska oraz klienci (nadawcy lub firmy przewozowe) przemysłu transportowego, których działalność opiera się na efektywności systemu transportowego.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th