Strategie magazynowe

Jakie są strategie magazynowe?

Każdy, kto prowadzi magazyn, musi wziąć pod uwagę optymalną dostępność zaopatrzenia. Ponadto, musi zapewnić, że koszty składowania są jak najniższe.

Strategie składowania mogą pomóc w tym zakresie, ponieważ są to reguły decyzyjne, które określają wielkość zamówienia, optymalny stan zapasów i czasy zamówień, uwzględniając wszystkie warunki wewnętrzne i zewnętrzne. Mają one za zadanie zapewnienie optymalnej gotowości do dostawy – jednocześnie minimalizując koszty składowania i braku towaru.

Wyróżnia się różne procedury rytmu zamówień, punktu zamówienia i cyklu kontroli. W przypadku procedur rytmu zamówień, zapasy są uzupełniane w regularnych odstępach czasu. W przypadku procedur punktu zamówienia, zamówienia są zawsze składane, gdy poziom zamówienia dochodzi do lub spada poniżej określonego poziomu. W procedurach cyklu kontroli, poziom zapasów jest sprawdzany w regularnych odstępach czasu. Celem strategii zarządzania zapasami jest optymalizacja poziomu obsługi magazynowej, minimalizacja kosztów oraz redukcja poziomu zapasów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th