System identyfikacji

Co to jest System Identyfikacji?

System identyfikacji jest standardem stosowanym na całym świecie do nawiązywania komunikacji między jednostkami pływającymi na morzu/oceanie. Najczęściej nazywany jest Automatycznym Systemem Identyfikacji (AIS). AIS jest integralną częścią Globalnego Systemu Bezpieczeństwa i Alarmowania na Morzu (GMDSS).

AIS jest narzędziem do przesyłania danych elektronicznie między jednostką pływającą a stacją odbiorczą AIS. Dane mogą być przesyłane między jednostkami, z jednostki na lądową stację lub na satelitę. Wszystkie jednostki pływające blisko siebie, posiadające integrację AIS, mogą znać kurs i prędkość wzajemnie.

AIS jest obligatoryjnym wymogiem od 2004 roku dla wszystkich jednostek pływających o wadze powyżej 300 ton i podróżujących zagranicą.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th