System Kanban

Czym jest system Kanban?

Kanban to japoński system harmonogramowania składający się z serii kolorowych kart, identyfikujących producentów, jakość i rodzaj potrzebnych komponentów na linii produkcyjnej. Karty są umieszczane w pojemniku z grupą wyprodukowanych elementów, aby pomóc w zidentyfikowaniu osób zaangażowanych w proces produkcyjny na temat kolejnego etapu produkcji. System Kanban służy do zapobiegania nadmiernemu gromadzeniu zapasów i poprawy efektywności produkcji.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th