System Kompletacji Zamówień

Czym jest system kompletacji zamówień?

Kompletacja polega na specyficznym zestawieniu określonych produktów z asortymentu, zwykle w magazynie kompletacyjnym. Produkty, które mają być kompletowane, mogą być surowcami, materiałami pomocniczymi, gotowymi produktami i półwyrobami. Wybór systemu kompletacji opiera się na ograniczeniach czasowych i przestrzennych dotyczących dostarczania, usuwania i dostawy produktów.

Zazwyczaj systemy kompletacji dzielą się na systemy informacyjne, systemy organizacji i systemy przepływu materiałów. W ten sposób informacje wymagane do przetworzenia zamówienia mogą być transmitowane albo optycznie (pick-by-light), za pomocą transmisji danych radiowych albo akustycznie (pick-by-voice).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th