System węzłowo-promieniowy

Co to jest system Hub Spoke?

System Hub Spoke, znany również jako układ gwiazdy, to specjalna sieć transportowa składająca się z centralnego węzła. W obrębie tego węzła różne trasy biegną do niego w układzie gwiazdy. Na końcu każdej trasy pobierane są towary lub ludzie, których przeznaczeniem jest albo centralny węzeł, albo inna trasa.

Ilość połączeń w węźle można znacznie zmniejszyć, koncentrując przepływy towarów i wprowadzając punkty przeładunkowe. Istnieje wiele magazynów, które są rozproszone po całym kraju.

Główną zaletą systemu Hub Spoke jest doskonałe wykorzystanie zasobów, ponieważ liczba podróży na dobę jest ograniczona do jednej podróży. Nie ma pustych przebiegów w celu obniżenia kosztów transportu. Alternatywnym konceptem dla systemu Hub Spoke jest system kratowy.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th