Technologia zbierania zamówień

Co to jest technologia kompletacji zamówień?

Technologia kompletacji zamówień odnosi się do urządzeń technicznych w magazynie, które są wymagane do kompletacji. Technologia kompletacji jest połączeniem różnych systemów służących przetwarzaniu zamówień, bezpośredniemu sterowaniu systemem oraz zarządzaniu magazynem.

Bezpośrednie sterowanie systemem obejmuje wszystkie podporządkowane elementy sterujące, które służą do obsługi technologii kompletacji, takie jak sensory, napędy i systemy magistrali. System zarządzania magazynem zazwyczaj składa się z komputera do zarządzania magazynem, który przejmuje i monitoruje zajętość magazynu, zarządzanie stanem zapasów, konfigurację magazynu, ruch materiałów oraz zarządzanie strefami składowania.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th