Terminal łącznikowy

Co to jest Terminal Celny?

Terminal składający się z magazynu lub obszaru składowania zatwierdzonego przez władze celne, służący do tymczasowego przechowywania importowanych towarów. Towary są przechowywane w terminalu do momentu zapłacenia cła czy też zwolnienia towarów przez władze celne.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th