Thermo- Przetłumacz na język polski

Co oznacza Thermo-?

Thermo- jest elementem decydującym i tworzącym wyrazy, który odnosi się do ciepła, ciepła, gorąca, temperatury lub energii termicznej. Termin ten jest głównie używany w naukowych i technicznych wyrazach. Może być również używany do tworzenia złożonych wyrazów, które mogą zaczynać się na początku, w środku lub na końcu wyrazów. Przykłady to termoplastyka, termometry, termostat, hipertermia, endotermiczne, itp.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th