Towar ogólny

Co to jest General Cargo?

W logistyce termin „ładunek ogólny” odnosi się do towarów, które mogą być transportowane indywidualnie w jednym kawałku. Może to być paleta, opakowanie, beczka lub skrzynia. Jeśli te jednostki są zbierane od różnych nadawców i łączone w większe jednostki, są ogólnie nazywane ładunkiem zgrupowanym. Natomiast ciekły ładunek, tak jak gaz, mleko czy benzyna, nie jest nazywany ładunkiem ogólnym, tak samo jak żwir, piasek lub inne towary sypkie. Istnieje również rozróżnienie między paczkami – najmniejszą jednostką przesyłki – a sztukami – kilkoma paczkami, które są wysyłane razem jako jednostka przesyłki. Nie ustalono jeszcze jednoznacznie, jak można wyznaczyć granicę paczki. Przyjmuje się zazwyczaj, że maksymalna waga paczki wynosi 50 kilogramów. Wszystko, co waży więcej niż to, powinno być transportowane przez specjalizowanego przewoźnika ładunku ogólnego.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th