Transport krajowy

Co to jest transport krajowy?

Transport krajowy to przemieszczanie towarów lub osób w obrębie granic państwa. Oznacza to przemieszczanie zarówno drogą powietrzną, jak i lądową, zachodzące wewnątrz kraju. W przeciwieństwie do tego, przemieszczanie towarów i osób między różnymi granicami nazywane jest transportem międzynarodowym.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th