Transport narodowy

Co oznacza Narodowy Transport?

Transport krajowy, znany również jako transport wewnętrzny, odnosi się do transportu towarów w obrębie granic kraju. Dobra przemieszczają się z jednego stanu/prowincji/dystryktu do drugiego. Jednak gdy towary przemieszczają się poza granice kraju, staje się to transportem międzynarodowym.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th