Transport zwierząt

Czym jest transport zwierząt?

Transport zwierząt jest komercyjnym przewozem żywych zwierząt za pomocą pojazdów mechanicznych. Dotyczy to również przemieszczania zwierząt w Niemczech, zgodnie z niemieckim rozporządzeniem dotyczącym ochrony zwierząt w transporcie. Transport zwierząt obejmuje przemieszczanie bydła.

Warunki, na jakich zwierzęta mogą być transportowane, są prawnie regulowane przez Europejski Rozporządzenie w sprawie Ochrony Zwierząt podczas Transportu. To rozporządzenie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich od stycznia 2007 roku. W Niemczech europejskie wymagania są wdrażane za pomocą krajowego rozporządzenia dotyczącego ochrony zwierząt podczas transportu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th