Tryb transportu

Jaki jest tryb transportu?

Tryb transportu odnosi się do różnych sposobów, za pomocą których towary lub ludzie są transportowani z jednego miejsca do drugiego drogą lądową, powietrzną lub morską. Inne tryby obejmują transport rurociągiem (dla przesyłania gazu/ropy), kable (internet, dostawa energii) oraz przestrzeń kosmiczną (satelitarna).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th