Uszkodzone towary

Czym są zepsute towary?

Uszkodzone towary odnoszą się do częściowego lub całkowitego uszkodzenia przesyłki lub części przesyłki. Termin ten może również oznaczać utratę części lub całości przesyłki. W przypadku uszkodzenia towarów, ADSp jest stosowany jako forma ogólnych warunków umowy w celu rozstrzygnięcia sporów związanych z uszkodzonymi towarami.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th