Wewnętrzny transport

Co to jest transport wewnętrzny?

Transport wewnętrzny to przemieszczanie towarów z jednej lokalizacji do drugiej tej samej firmy, regulowane przez prawo ustawy dotyczącej przewozu drogowego. Ogólnie transport wewnętrzny stanowi działalność pomocniczą dla firmy w ramach jej ogólnych działań. Cała operacja jest realizowana przy użyciu pojazdów i personelu firmy.

Chociaż transport wewnętrzny nie wymaga zezwolenia, musi nadal być zarejestrowany w odpowiednich organach.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th