Wiodący dostawca logistyki (LLP)

Co to jest Lead Logistics Provider?

Usługodawca Logistyki Kierujący (nazywany również 4PL) zarządza i kieruje wszystkimi aspektami całego łańcucha dostaw. Obejmuje to nadzorowanie zarządzania transportem, nadzorowanie magazynów lub ogólnie koordynowanie dowolnej części łańcucha dostaw.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th