Wskaźnik ładowania

Co to jest loading meter?

Miara załadunkowa jest standardową jednostką miary używaną do obliczania wielkości towarów, które nie mogą być układane w stosy wewnątrz samochodu ciężarowego. Jeden metr załadunkowy równa się jednemu metrowi całkowitej przestrzeni długości samochodu ciężarowego.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th