Wydanie towarów

Czym jest wydanie towaru?

Wydanie to jest ruchem (usunięciem) towarów lub materiałów z magazynu. Krótko mówiąc, oznacza to wydanie towarów lub materiałów z magazynu do procesu produkcji lub jednostki produkcyjnej. Wydanie towarów zmniejsza liczbę zapasów w magazynie.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th