Wymiana palet

Czym jest wymiana palet?

Jak wskazuje nazwa, wymiana palet jest umową między nadawcami i odbiorcami, każda strona ponosząca odpowiedzialność za tę samą ilość palet do wymiany. Każda transakcja jest rejestrowana i udokumentowana.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th