Zapewnienie jakości

Czym jest zapewnianie jakości?

Termin zapewniania jakości, znany również jako kontrola jakości, to zbiorczym określenie różnych podejść i środków służących zapewnieniu spełnienia wymagań dotyczących jakości w firmie. Jako składnik zarządzania jakością w firmie, zapewnianie jakości obejmuje wszelkie techniczne i organizacyjne środki. Te środki służą tworzeniu i utrzymaniu określonej jakości produktu lub usługi.

Wykorzystując narzędzia takie jak opisy procesów lub cykle optymalizacyjne, zapewnianie jakości identyfikuje i eliminuje potencjalne negatywne wpływy na jakość końcowego produktu. Zapewnianie jakości sprawia, że wymagania zarządzania jakością w firmie są przestrzegane i realizowane.

Jeśli określony standard jakości nie jest osiągany, końcowy produkt zostaje wyłączony z cyklu lub przerabiany, aż spełni standard. Jakość produktu lub usługi jest kluczowa dla decyzji zakupowych oraz zdobycia zaufania klienta.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th