Zarządzanie rentownością.

Czym jest Yield Management?

Zarządzanie rentownością to strategia zmiennej cenotwórczości oparta na zrozumieniu, przewidywaniu i wpływaniu na zachowanie konsumentów w celu zwiększenia przychodów i zysków. Konkretnie oznacza to pobieranie wysokich cen w czasach wysokiego wykorzystania dostępnych zasobów. W przeciwnym razie, ceny będą się obniżać, jeśli system działa poniżej pełnej wydajności.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th