Zarządzanie zapasami

Czym jest zarządzanie zapasami?

Zarządzanie zapasami odnosi się do kompletnego cyfrowego rejestrowania wszystkich ruchów zapasów oraz zmian w intralogistyce. W zasadzie, polega to na prognozowaniu i uzupełnianiu produktów w magazynie, centrach dystrybucji lub obiektach magazynowych.

Aby skutecznie zarządzać zapasami, dystrybutorzy muszą spełniać zadania związane z kontrolą zapasów. W praktyce oznacza to konieczność usprawnienia kontroli zapasów. Dzięki temu proces zarządzania zapasami przebiega sprawnie.

Dzięki zarządzaniu zapasami można sporządzać wiarygodne raporty dotyczące ilości, jakości i lokalizacji przechowywania wszystkich artykułów. W tym celu potrzebny jest system zarządzania magazynem, który zna dokładny poziom zapasów dla każdej palety i lokalizacji przechowywania.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th