Zasada ciągnienia

Czym jest zasada Pull Principle?

Zasada wydania to system produkcji, w którym przedsiębiorstwo produkcyjne ma wyraźny limit ilości pracy w toku (WIP), która może być w systemie. W istocie istnieje ograniczenie ilości pracy w toku. Zasada wydawania różni się od zasady wpychania (która wyraźnie nie ma limitów co do ilości pracy w toku, która może być w systemie).

W zasadzie wydawania detaliści i producenci współpracują. Konkretnie, detaliści dostarczają producentom informacje o stanach magazynowych i wynikach sprzedaży, na podstawie których producenci zapewniają dostawę towarów.

Ponowne zamówienia są składane na podstawie rzeczywistego popytu, co oznacza, że towary są produkowane na krótkim wyprzedzeniem. Sprawną logistykę, szybkie przepływy informacji i funkcjonujący transfer informacji są niezbędne dla tego, ponieważ tylko wtedy, gdy działają razem, mogą zagwarantować wysoką elastyczność produkcji.

Do wdrożenia zasady wydawania wymagany jest tylko stosunkowo mały magazyn – ta zasada więc także optymalizuje wielkość magazynu danego przedsiębiorstwa.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th