Zasada Pchnięcia

Czym jest zasada Push?

Zasada popytu jest systemem produkcji, w którym firma produkcyjna nie ma wyraźnego ograniczenia co do ilości materiałów w toku (WIP), które mogą znajdować się w systemie. W istocie nie ma limitu WIP. Zasada popytu różni się od zasady ciągnięcia (która wyraźnie ogranicza ilość materiałów w toku, które mogą znajdować się w systemie). Przed warunkiem wdrożenia zasady popytu jest to, że produkt nie jest znany konsumentowi i korzyść z tego produktu musi zostać najpierw sygnalizowana.

Producent wprowadza produkt na rynek – innymi słowy, „rozprowadza” produkt na półki. W tym kontekście firma musi podjąć wysiłek, aby przekonać klientów do jego zakupu – na przykład poprzez odpowiednie działania marketingowe.

Potencjalny nabywca otrzymuje usługi lub informacje od producenta, mimo że wcześniej nie było rzeczywistego zapotrzebowania ze jego strony. Producent musi decydować na podstawie szacunków, czy i ile powinien być wyprodukowany. Istnieje ryzyko błędnego obliczenia. Ponadto, produkcja może reagować tylko w ograniczonym stopniu na krótkoterminowe zmiany, takie jak żądania klientów lub dodatkowe zamówienia.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th