Zero crossing - Przejście przez zero

Co to jest zerowe przecięcie?

W logistyce przejście przez zero odnosi się do faktu, że produkt jest dostępny w tej samej lub mniejszej ilości, niż jest usuwany. Wyróżnia się dwie warianty: zaplanowane i niezaplanowane przejście przez zero. Zaplanowane przejście przez zero jest celowo integrowane w łańcuchu dostaw, aby zapewnić większą efektywność. Natomiast niezaplanowane przejście przez zero to zazwyczaj problem: występuje, gdy ilość zapasów jest zbyt niska. Oznacza to, że pełne wycofanie zgodnie z zamówieniem nie jest możliwe. Zasadniczo przejście przez zero jest korzystne w kontekście inwentaryzacji: ponieważ zapasy nie są nigdy przepełnione, liczenie przedmiotów można przeprowadzić o wiele szybciej i bardziej efektywnie. Błędy są również znacznie mniej prawdopodobne.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th