Zlecenie przelewu

Co to jest zamówienie transferowe?

Zlecenie transferu to dokument używany do wykonania przemieszczenia towarów z jednego miejsca magazynowego do drugiego lub przemieszczenia towarów między jednostką magazynową a inną w obrębie magazynu. Zlecenie transferu występuje w celu zarządzania magazynem lub realizacji zamówień. Mogą obejmować one zbieranie zamówień, składowanie, aktualizacje zamówień, przepakowywanie lub zarządzanie zapasami.

Natomiast w branży finansowej zlecenie transferu jest notą prawna bądź dokumentem żądającym przekazania aktywów od dłużnika do wierzyciela. Rodzaj aktywów obejmuje środki pieniężne, papiery wartościowe, inne instrumenty finansowe lub towary.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th