Cologne, 23rd of April 2018

Idealne rozwiązania logistyczne dla małych przedsiębiorstw

  • Saloodo! znakomite rozwiązanie dla firm, które nie posiadają rozbudowanego działu logistyki
  • Obsługa klienta odpowiada na wszystkie pytania związane z transportem
  • Cyfrowa platforma zapewnia przejrzystośc i wydajność

Wiele małych przedsiębiorstw zna ten problem: konkurują one z dużymi firmami, które ze względu na swoją wielkość mają pewną przewagę w obszarze zaopatrzenia i rynków zbytu. Odnosi się to również i w szczególności do zakupu usług transportowych. W start-upach i małych przedsiębiorstwach kwestia logistyki schodzi często na dalszy plan. Właśnie dlatego powstało Saladoo! – cyfrowa platforma przewozowa.

Celem tego działającego w branży logistycznej startupu jest usprawnienie procesów transportowych w innych startupach i małych przedsiębiorstwach.Często nie dysponują one logistycznym know-how, czego konsekwencją są wysokie koszty i konieczność dużego nakładu pracy. Założona w 2016 r. przez Deutsche Post DHL Group cyfrowa platforma przewozowa Saloodo! łączy fachową wiedzę z zakresu logistyki i infrastrukturę światowego gracza z elastycznym podejściem i znajomością branży internetowej, które są charakterystyczne dla startupów.

Platforma cyfrowa pozwala na redukcję kosztów i wzrost wydajności
Saloodo! jest przy tym również internetową giełdą transportową i firmą spedycyjną – czyli kompleksowym rozwiązaniem transportowo-logistycznym. Przedsiębiorstwa szukające usług transportowych dzięki korzystaniu z cyfrowej platformy przewozowej zyskują pełną swobodę charakterystyczną dla neutralnego rynku, a równocześnie bezpieczeństwo i komfort zapewniane przez internetową firmę spedycyjną. Pomimo wielości ofert nadawcy i firmy przewozowe we wszystkich kwestiach kontaktują się tylko z jednym centralnym partnerem – którym jest Saloodo!.Oznacza to, że od momentu zlecenia usługi aż do dokonania opłaty wszystkie dokumenty i informacje znajdują się na platformie i są na bieżąco dostępne.

Rejestracja na platformie Saloodo! i korzystanie z niej jest bezpłatne zarówno dla nadawcy, jak i dla firmy przewozowej. Nie są pobierane żadne opłaty miesięczne ani zależne od używania. Zleceniodawcy ponoszą jedynie koszty zamówionego transportu.

W razie pytań użytkownicy mogą się zwrócić do pracowników obsługi klienta
Wysyłka towaru za pośrednictwem Saloodo! jest zwyczajnie prosta. Bezpośrednio po zalogowaniu można zamieścić swoje zlecenie transportowe na platformie cyfrowej.Wprowadzenie szczegółów dotyczących zlecenia także jest proste i szybkie – również dla użytkowników bez doświadczenia w branży logistycznej, ponieważ na Saloodo! w tworzeniu zleceń transportowych pomaga inteligentny asystent wysyłek.Zanim nadawca opublikuje swoje zlecenie transportowe na platformie, otrzymuje dodatkowo przewidywany koszt danego przewozu. Wyliczenie kosztu jest przeprowadzane w oparciu o obszerną bazę danych zawierającą aktualne ceny rynkowe, która jest stale aktualizowana dzięki zastosowaniu systemu machine learning. W ten sposób zleceniodawcy mogą lepiej oszacować, ile wyniesie koszt transportu.

Po opublikowaniu zlecenia transportowego nadawca otrzymuje różne oferty od zweryfikowanych firm przewozowych i sam decyduje, z którym z oferodawców chce podjąć współpracę.Zawarcie umowy odbywa się za pomocą jednego kliknięcia myszki przy wybranej ofercie. Również po zawarciu umowy klienci, zarówno nadawca, jak i przewoźnik, mogą nadal liczyc na wsparcie Saloodo! . Z pracownikami obsługi klienta można kontaktować się w trakcie całego procesu realizacji zlecenia transportowego.

Saloodo! jest tym samym rodzajem uniwersalnego pakietu usług, skierowanego zwłaszcza do małych przedsiębiorstw, które mpogą w ten sposób zoptymalizować swoje procesy wysyłkowe.

© 2020 All rights reserved

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th