Kolonia, 18 lipca 2018 r.

Saloodo! umożliwia cyfrowe korekty cen

  • Dostawcy usług transportowych odnoszą korzyści z innowacyjnych funkcji
  • Umożliwia elastyczne reagowanie na zmiany na rynku
  • Możliwość zmiany oferty transportowej podczas okresu przetargowego

Spedytorzy i przewoźnicy dzięki cyfrowej platformie przewozowej Saloodo! mają nie tylko możliwość dostosowywania swoich ofert transportowych. Mogą elastycznie działać na rynku i zwiększają szanse na pełne wykorzystanie swoich dostępnych pojazdów ciężarowych.

Cyfrowa platforma przewozowa Saloodo! we wszystkich decyzjach biznesowych kieruje się przede wszystkim potrzebami klienta. Na platformie udostępniane są tylko funkcje, które oferują rzeczywistą wartość dodaną zarejestrowanym przedsiębiorstwom i ułatwiają ich codzienną pracę.

Najnowsza aktualizacja platformy dokładnie odpowiada tym wymaganiom: Teraz dostawcy usług transportowych mogą wycofać już złożoną ofertę w okresie przetargowym i zastąpić ją ofertą z nową ceną. Przykładowo, jeśli dostawca pomylił się podczas wpisywania ceny, bądź chce złożyć bardziej konkurencyjną ofertę, może po prostu stornować pierwszą ofertę i zamieścić nową. Dzięki temu spedytorzy i przewoźnicy mogą elastycznie zarządzać współpracą z firmami załadunkowymi poprzez platformę cyfrową. Innymi słowy: Dzięki funkcji stornowania dostawcy usług transportowych mogą zwiększyć swoją konkurencyjność i zminimalizować ryzyko pustych przejazdów.

Platforma cyfrowa ogranicza koszta i zwiększa wydajność
Saloodo! jest również internetową giełdą transportową i firmą spedycyjną – czyli kompleksowym rozwiązaniem transportowo-logistycznym. Zapewnia to korzyści zarówno firmom załadunkowym, jak i spedytorom oraz przewoźnikom, ponieważ korzystając z platformy cyfrowej, we wszystkich sprawach mają jednego partnera – Saloodo!. Oznacza to również, że od rezerwacji aż do uiszczenia płatności, wszystkie dokumenty i informacje pozostają zapisane na platformie i są w każdej chwili dostępne.

Saloodo! jest także całościowym pakietem, ułatwiającym optymalizację procesów zarówno w usługach załadunkowych, jak i transportowych – a teraz, dzięki możliwości korekty cen, spedytorzy i przewoźnicy mogą być jeszcze bardziej elastyczni w swoich ofertach.

© 2020 All rights reserved