Terms & Conditions

Saloodo! GmbH (наричано по-долу „Saloodo!“) непрекъснато проверява и актуализира информацията, предоставена на неговия уебсайт. Въпреки щателните проверки някои данни може да са се променили след публикуването им на сайта. Поради това компанията не може да поеме никаква отговорност или да издаде каквато и да е гаранция за това, че предоставената информация е актуална, правилна или пълна.

Същото важи и за всички други уеб страници, към които човек може да бъде насочен чрез хипервръзки. Saloodo! не носи отговорност за съдържанието на уеб страниците, до които се достига чрез този тип връзки.

Съдържанието и структурата на уебсайта Saloodo! са защитени с авторски права. Нито една информация или данни, особено текстовете, части от тях или снимки, не могат да бъдат възпроизвеждани без предварителното съгласие на Saloodo!.

Saloodo! поддържа същите стандарти за съответствие и бизнес етика като DPDHL Group, подписала e Глобалния договор на ООН и е член на PACI (Инициативата за партньорство срещу корупцията на Световния икономически форум). Saloodo! Ангажиментът на Saloodo! GmbH към отговорни бизнес практики е залегнал в „Кодекса на поведение“ и „Политиката за борба с корупцията и бизнес етика“ на Deutsche Post DHL.

Европа

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th