Villkor och bestämmelser

Saloodo! GmbH (nedan kallat ”Saloodo!”) kontrollerar och uppdaterar kontinuerligt informationen på sin webbplats. Trots noggranna kontroller kan vissa uppgifter ha ändrats sedan de publicerades på webbplatsen. Företaget kan därför inte ta något ansvar eller utfärda någon garanti för att den information som tillhandahålls är aktuell, korrekt eller fullständig.

Detsamma gäller för alla andra webbsidor till vilka en person kan hänvisas genom hyperlänkar. Saloodo! ansvarar inte för innehållet på de webbsidor som nås via denna typ av länk.

Innehållet och strukturen på Saloodo!s webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Ingen information eller data, i synnerhet inte texter, delar därav eller bilder, får reproduceras utan föregående medgivande från Saloodo!

Saloodo! upprätthåller samma standarder för efterlevnad och affärsetik som DPDHL-koncernen, som undertecknat FN:s Global Compact och är medlem i PACI (World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative). Saloodo! GmbH:s engagemang för ansvarsfulla affärsmetoder fastställs i Deutsche Post DHL:s ”uppförandekod” och ”policy för antikorruption och affärsetik”.

Europa

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th