T&C

Regulamin

Firma Saloodo! GmbH (zwana dalej „Saloodo!”) stale sprawdza i aktualizuje informacje zamieszczane na swojej stronie internetowej. Pomimo dokładnej kontroli, niektóre dane mogły ulec zmianie od momentu umieszczenia ich na stronie. Dlatego też firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie udziela gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych informacji.

To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych, do których użytkownik może zostać przekierowany za pomocą hiperłącza. Saloodo! nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których można dotrzeć za pomocą tego typu linków.

Treść i struktura strony internetowej Saloodo! jest chroniona prawem autorskim. Żadna z informacji lub danych, w szczególności teksty, ich fragmenty lub zdjęcia, nie mogą być powielane bez uprzedniej zgody Saloodo!

Saloodo! przestrzega tych samych standardów zgodności i etyki biznesowej co Grupa DPDHL, sygnatariusz UN Global Compact i członek PACI (Partnering Against Corruption Initiative Światowego Forum Ekonomicznego). Zobowiązanie Saloodo! GmbH do stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych jest zawarte w „Code of Conduct” oraz „Anti-Corruption and Business Ethics Policy” Deutsche Post DHL.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th