Regulamin

Saloodo! GmbH (zwana dalej „Saloodo!”) stale sprawdza i aktualizuje informacje podane na swojej stronie internetowej. Pomimo dokładnych kontroli, niektóre dane mogły ulec zmianie od czasu opublikowania na stronie. Spółka nie może zatem przyjąć żadnej odpowiedzialności ani udzielić żadnej gwarancji, że podane informacje są aktualne, prawidłowe lub kompletne.

To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych, na które użytkownik może zostać przekierowany przez hiperłącza. Saloodo! nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których można dotrzeć za pośrednictwem tego typu linków.

Treść i struktura strony internetowej Saloodo! jest chroniona prawem autorskim. Żadna z informacji lub danych, w szczególności teksty, ich fragmenty lub zdjęcia, nie mogą być powielane bez uprzedniej zgody Saloodo!

Saloodo! przestrzega tych samych standardów zgodności i etyki biznesowej, co Grupa DPDHL, sygnatariusz UN Global Compact i członek PACI (Partnering Against Corruption Initiative Światowego Forum Ekonomicznego). Saloodo! Zobowiązanie GmbH do stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych jest zapisane w „Kodeksie postępowania” Deutsche Post DHL oraz „Polityce antykorupcyjnej i etyki biznesowej”.

Europa

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th