Podmínky a pravidla

Saloodo! GmbH (dále jen „Saloodo!“) průběžně kontroluje a aktualizuje informace uvedené na svých webových stránkách. I přes důkladné kontroly se některé údaje od zveřejnění na webu mohly změnit. Společnost proto nemůže převzít žádnou odpovědnost ani vydat žádnou záruku za to, že poskytnuté informace jsou aktuální, správné nebo úplné.

Totéž platí pro všechny ostatní webové stránky, na které může být osoba přesměrována pomocí hypertextových odkazů. Saloodo! neodpovídá za obsah webových stránek dosažených prostřednictvím tohoto typu odkazu.

Obsah a struktura Saloodo! webové stránky jsou chráněny autorským právem. Žádné informace ani data, zejména ne texty, jejich části nebo obrázky, nesmí být reprodukovány bez předchozího souhlasu Saloodo!.

Společnost Saloodo! dodržuje stejné standardy dodržování předpisů a obchodní etiky jako skupina DPDHL, která je signatářem iniciativy UN Global Compact a členem iniciativy PACI (World Economic Forum’s Partnering Against Corruption Initiative). Saloodo! GmbH k odpovědnému podnikání je zakotveno v „Kodexu chování“ a „Protikorupční a etické politice“ společnosti Deutsche Post DHL.

Evropa

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th